Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Изкуството да живееш"

Информация:

Oснована през 1981 г., фондация "Изкуството да живееш" (The Art of Living) е образователна и хуманитарна организация с идеална цел, която провежда програми в 155 страни на 6 континента. Фондацията работи със специален консултативен статут към Икономическия съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация.

Фондация "Изкуството да живееш" провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората.

В допълнение към тези програми, предлагани в световен мащаб, "Изкуството да живееш" в сътрудничество с Международната асоциация за човешки ценности (IAHV), успешно реализираха много хуманитарни проекти и инициативи, включително програми за разрешаване на конфликти, помощ при бедствия, устойчиво развитие на селските райони, дейности в подкрепа на жените, рехабилитация на затворници, образование за всички и устойчивост на околната среда.

Мисии:

Фондация "Изкуството да живееш"

Twitter: @artoflivingBG

Facebook страница

Уеб сайт