Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Българска асоциация по хемофилия

3,5

Информация:

Българска асоциация по хемофилия е неправителствена пациентска организация, която се грижи за осигуряването на по-добро лечение и равни правa в общeството за хората с това заболяване.

Мисии:

Българска асоциация по хемофилия

Facebook страница

Уеб сайт