Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Елена Виденова

Информация:

Ние сме няколко приятели, които през 2018 г. случайно попаднахме в Смочевския манастир и бяхме сьпричастни кьм усилията на двама българи, които се опитват сами да построят и възстановят манастира.

Мисии: