Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Клъстер "Фестивалите в България"

4,0

Информация:

Организация на експерти и организации за повишаване на ефективността при организарането на фестивали, събори и други събития, свързани с културата и традициите на България.

Мисии:

Клъстер "Фестивалите в България"

Twitter: @festbg

Facebook страница

Уеб сайт