Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Клуб по Гражданско образование в НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград

5,0

Информация:

Клуб по Гражданско образование в НПТГ "Ш. Петьофи" - Разград е създаден през 2017 г. Членовете на клуба са ученици от 8 до 12 клас. Разработваме ученически проекти, част от които са свързани с доброволчески и благотворителни инициативи.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт