Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма"

5,0

Информация:

Сдружение в обществена полза, което популяризира метода на лечение на на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма.

Казуата на гражданската инициатива е намаляване на смъртността от КОВИД-19, а мисията - това да стане чрез лечение с реконвалесцентна плазма.

Мисии:

Сдружение "Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма"

Facebook страница

Уеб сайт