Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Натуралистично"

Информация:

“Натуралистично” – грижа и споделяне за Земята и хората.

“Натуралистично” е сдружение в обществена полза, учредено в България през януари 2016 г. Основно направление в дейностите на “Натуралистично” е да се осъществяват преки теоретични и практически дейности и политики за: опазване, поддържане и подобряване на околната среда – природна и социална, чрез съзнателно използване и управление на природните ресурси и повишаване на биоразнообразието. Посредством опознаване, запазване и подобрение на екосистемите на Земята ние можем да осигурим по-добри условия за живот на хората и да допринесем за баланс и хармония между обществото и природата.

Основна цел на сдружението е да се организират инициативи, проекти и програми за съвременно образование в направленията – биология и екология, социални и икономически дейности, култура и единство, туризъм, спорт и личностно развитие. Също така ще бъдат разработвани учебни дейности със социален и научен характер в публични социални пространства, образователни институции и други общински, национални и международни обществени и частни места.

Мисии:

Сдружение "Натуралистично"

Facebook страница

Уеб сайт