Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Младежка организация "Рома Ямбол"

5,0

Информация:

Младежка организация "Рома Ямбол" е създадена през 2004 г. като сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност.

Основен фокус на работата ни е образователна, здравна и социална подкрепа за младежи и млади семейства, както и материално подпомагане на крайно нуждаещи се хора от общността.

Мисии: