Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

SIDEA

5,0

Информация:

Фондация "СИДЕЯ" е организация, регистрирана в обществена полза, която продуцира и разпространява проекти в областта на изкуството и културата, с идеята че именно чрез тях се осъществява моста между различните култури, социални групи и поколения. Водещи за фондацията са следните няколко принципа: децентрализацията на културния живот в България; привличането и възпитанието на нови публики; социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуството и стимулирането на културното многообразие и междукултурния обмен. Дейността на фондацията е съсредоточена в три основни направления – образователно, културно и социално. Целта на фондацията е постигането на устойчивост по отношение на културните практики от подкрепените инициативи. Основната проектна дейност на фондацията е в град Варна и работи в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 година.

Мисии:

SIDEA

Facebook страница

Уеб сайт