Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Спортен клуб по ориентиране "Сини камъни"

Информация:

  • Развитие, популяризиране и подпомагане на дисциплините ориентиране, ски-ориентиране, кросови бягания и други спортове.
  • Повишаване на квалификацията на спортното майсторство на съдии, треньори, състезатели и любители на територията на Община Сливен.
  • Възпитение в дух на родолюбие, природолюбие, приятелство, взаимопомощ и създаване на трайни навици за общуване с природата.
  • Свързване на дейностите на клуба със защита на природата и активно сътрудничество по проблемите на екологията.

Мисии:

Спортен клуб по ориентиране "Сини камъни"

Уеб сайт