Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "СТЕП"

3,1

Информация:

Основната цел на сдружение "СТЕП" е да обработва и повишава общата култура на гражданското общество в областта на информационните технологии, използвайки иновативни и интерактивни методи.

За постигане на основната си цел Сдружението си поставя следните специфични цели:

  • да създава устойчиви проекти, стимулиращи активното гражданско участие, демокрация, повишаване на общата култура, натрупване на знания в областта на информационните технологии;
  • да подкрепя доверието на обществото в държавните и местни институции и с особено внимание тези на образованието;
  • да подпомага и насърчава инициативите и гражданското участие в областта на образованието и информационните технологии.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт