Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Трудолюбци"

5,0

Информация:

"Трудолюбци" от с. Трудовец, общ. Ботевград, имат амбицията да спомогнат за подобряване на средата, в която живеят, с доброволен труд.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт