Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Обединени балкански общества"

5,0

Информация:

Ние сме младежка организация, която цели да мотивира младите към личностно и професионално развитие, да насърчи доброволчеството, да се бори със стереотипите и предразсъдъците.

Мисии:

Фондация "Обединени балкански общества"

Facebook страница