Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Заедно можем повече"

5,0

Информация:

Нашата мисия е да подкрепяме деца и младежи с увреждания и техните семейства, като създаваме среда на приемане и социализация, приобщаване и справяне, за да предотвратим риска от отхвърляне, изолация и други нарушения на социалното функциониране.

Същевременно работим за промяна на нагласите на обществото, както и за повишаване на разбирането на медицинските кадри и учителите за потребностите на хората с увреждания.

Мисии:

Сдружение "Заедно можем повече"

Facebook страница