Regular Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Българска асоциация по хемофилия

3.5

Information:

Българска асоциация по хемофилия е неправителствена пациентска организация, която се грижи за осигуряването на по-добро лечение и равни правa в общeството за хората с това заболяване.

Missions:

Българска асоциация по хемофилия

Facebook page

Website