Regular Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Детски център Свети Мина

Information:

ДЦ Свети Мина е училище за деца с увреждания на нервната система - аутизъм, синдром на Даун, церебрална парализа и д.р. Целта му е да изгражда в децата елементарни способности за самостоятелен начин на живот. Способности, които всички ние добиваме от околните - родители, роднини, приятели и учители, а децата в Свети Мина са възпрепятствани по един или друг начин, заради уврежданията си.

Missions:

Детски център Свети Мина

Facebook page

Website