Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

« Back to teams

Team "Заедно в час"

Team "Заедно в час"

Achievements:

687 points

118 members

202 missions

More about points.

Information:

http://zaednovchas.bg/ - Визията на Заедно в час е един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители.

Members:

Missions attended: