Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

"Бургас рециклира"

Информация:

"Бургас рециклира" е общност от активни млади хора, обединени от необходимостта от намаляване и отговорно управление на отпадъците. Мисията ни е да генерираме позитивна промяна в нагласите и поведението на съгражданите ни, за да живеем в един по-чист град.

Мисии:

"Бургас рециклира"

Facebook страница

Уеб сайт