Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Условия за сътрудничество

,

С публикуването на сайта, създателите на "Мисии", независимо дали са физически или юридически лица с нестопанска цел (фондации, сдружения и други граждански/държавни организации), декларират и се съгласяват че:

Създателите на "Мисии" се потвърждават и се съгласяват, че TimeHeroes само публикува информация за доброволческите инициативи без да провежда действия по изпълнението им, освен ако не е изрично уговорено. TimeHeroes не носи никаква отговорност за събитията, информация за които публикува по указания или предоставена информация и/или материали от организаторите. ТimeHeroes не носи никаква отговорност и за каквито и да е евентуални щети, инциденти и други, възникнали по време на провеждането на събитията, обявени на сайта, нито за каквото и да било, възникнало в отношенията между организаторите и доброволците.

ТimeHeroes си запазва правото да променя по всяко време тези условия в съответствие с редакционната политика на платформата.

Повече информация по условията за сътрудничесто може да намерите на раздел „Често задавани въпроси“ на сайта.