Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Добродейците

5,0

Информация:

Група, събираща хора с широкоскроени сърца и желание да дарят топлина, доброта и внимание.

Ние се обединяваме около различни благотворителни каузи. Нашият мироглед е, че правенето на добро е начин на живот. Каузите ни са напълнo ориентирани от Хората за Хората.

Мисии:

Facebook страница