Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Капка по капка"

4,5

Информация:

Осъществява дейности и прилага добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение политиките на децата, младежите, възрастните, хората с увреждания и хората в неравностойно социално и културно положение.

Мисии:

Facebook страница