Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Музите"

3,3

Информация:

Сдружение"Музите" е създадено с цел откриване и развитие на талантливи деца и младежи в областта на изкуството и културата, фолклора и занаятите и осъществяване на културни проекти на национално и международно ниво. Сдружението е регистрирано съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисии:

Сдружение "Музите"

Facebook страница

Уеб сайт