Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Работилничка за чудеса

5,0

Информация:

Работилничка за чудеса е пространство в София, в което се организират арт- и трудотерапевтични занимания за деца и младежи с увреждания, както и творчески ателиета за техните родители. В рамките на инициативата се провеждат още летни занимания и игри за деца със специални потребности, срещи на родители с цел обмяна на опит, знания и социализация.

Мисии:

Работилничка за чудеса

Facebook страница