Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Солидарност в действие"

Информация:

Насърчаваме и спомагаме устойчивото развитие на личности и общности, солидарността и колективните действия за постигане на социална промяна.

Фондация "Солидарност в действие" (на английски SolidarityWorks) е юридическо лице с нестопанска цел, което се финансира чрез дарителство и финансиране по проекти. Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

Мисии:

Фондация "Солидарност в действие"

Facebook страница

Уеб сайт