Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Св. Николай Чудотворец"

1,0

Информация:

Работим за отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения.

Мисии:

Фондация "Св. Николай Чудотворец"

Facebook страница