Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Театър на сетивата София

4,3

Информация:

Същността на Театъра на сетивния Лабиринт се намира в пространството на съкровеното и затова трудно се предава с думи. Само личното преживяване може да ви разкрие тази същност.

Мисии:

Театър на сетивата София

Facebook страница

Уеб сайт