Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

ABLE Mentor

Information:

ABLE Mentor е програма за индивидуално менторство, създадена през 2013 г. от група приятели, обединени от членството си в сдружение Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Missions:

ABLE Mentor

Facebook page

Website