Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Сдружение "Аз обичам водата"

Information:

“Аз обичам водата” е сдружение с идеална цел, чийто основен приоритет е: изграждане и стабилизиране на единна гражданска позиция за опазване на естествените водни ресурси и устойчивата им употреба в човешкия бит. Организацията е неправителствена, нерелигиозна, политически и финансово независима.

Missions:

Сдружение "Аз обичам водата"

Facebook page

Website