Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Бъди добър! Прави добро!

5.0

Information:

Групата е създадена с цел помощ на хора в нужда. В нашата целева група попадат всички хора в затруднение. Помощта ни се изразява в набиране и даряване на хранителни продукти от първа необходимост. За първи път стартираме през далечната 2014г. Оттогава до днес не сме спирали да помагаме на хора в нужда.

Missions:

Бъди добър! Прави добро!

Facebook page