Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Включи се в проучване на редовното дарителство

Включи се в проучване на редовното дарителство

Какво?

Български център за нестопанско право е фондация в обществена полза. Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики за развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

Редовното дарителство е понятие, което все още е малко известно в България. Помогни ни заедно да го изследваме и проучим.

Същността на доброволческата дейност се изразява в посещаване на клоновете на големите банки в България и извършване на проучване, кои от тях предлагат възможност за редовно дарителство, каква е процедурата и какви формуляри се попълват за целта. След събиране на необходимата информация, доброволците ще я анализират - ще сравнят отделните възможности и формуляри, които различните банки в страната предлагат.

Доброволците могат да се включат и онлайн, независимо къде в България се намират, като получат материалите, свързани в проучването по имейл.

Кога?

Дата на започване на работа по проекта ще бъде уточнена с отделните доброволци. Времето е гъвкаво и съобразено с възможностите и предпочитанията им.

Къде?

София и цялата страна. Работата не изисква присъствието в офиса на БЦНП.

Имаш въпроси?

Задай ги на aylin@bnl.org, info@bcnl.org или (02) 981 66 17.

Как да се включа?

Натисни бутона "Включи се!" и ще получиш повече информация.

// снимката е на Math Beckwith

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .