Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Читалище.то

4.8

Information:

Читалище.то е алтернативно пространство за култура, срещи, дискусии с цел препотвърждаване на ролята на читалищата като уникален център за изграждане на общности чрез съвместни дейности. Читалище.то си поставя амбицията заедно със съмишленици и партньори да трансформира ролята на читалищата и да участва в процесите на създаване на активни граждани.

Missions:

Читалище.то

Twitter: @chitalishte_to

Facebook page

Website