Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Помагай на децата от Интеграционния център за бежанци

Помагай на децата от Интеграционния център за бежанци

Какво?

Това е проект за дългосрочно доброволчество.

Организаторите набират доброволци за работа в Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците. Доброволците помагат на деца и юноши от 2 до 17 години да се адаптират по-лесно в българското общество.

Доброволците ще бъдат заети в удобни за тях дни, веднъж седмично в рамките на 3 месеца. Предвижда се предварително обучение за работа с децата, както и предварителни срещи-наблюдения за запознаване с конкретната работа и условия.

За да кандидатстваш за тази позиция на доброволец, натисни бутона "Включи се" и попълни формата до 25 януари.

Кой?

Каритас София и Си Ви Ес – България

Защо?

Общуването на децата с доброволците се отразява изключително ползотворно на интеграцията им в българското общество.

Къде?

За да кандидатстваш за позицията на доброволец в Интеграционния център за бежанци, натисни бутона "Включи се" и попълни формата - до 25 януари.

Самите дейности са между февруари и май, веднъж на седмица, в удобен за теб ден.

Ако имаш въпроси, пиши на [email protected].

Нужни умения?

  • възраст над 18 години;
  • желание и умения за работата с деца и младежи;
  • отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение;
  • толерантност и интерес към различните култури;
  • способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;
  • стремеж към улесняване на работата на ИЦ;
  • опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;
  • владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно при работата с децата; владеенето на други езици е плюс.

Кандидатствай до 25 January 2012

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .