Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Сдружение "Дари любов"

4.6

Information:

“Дари любов” е сдружение с обществено полезна дейност и основни цели: устойчивото развитие на социалната дейност, предоставяне на социални услуги на нуждаещите се, подпомагане и интеграция на младежи в неравностойно положение, закрила и социална интеграция на деца с увреждания и лица в неравностойно положение, създаване възможности и поощряване на децата с увреждания и лицата в неравностойно положение за участие в обществения живот и процесите на вземане на решения на всички нива, подпомагане на личностната реализация и др.

Missions:

Сдружение "Дари любов"

Facebook page

Website