Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Учи хора от уязвими социални групи на дигитални умения

Учи хора от уязвими социални групи на дигитални умения

Какво?

Сдружение "ПанЕвропа - България" представлява принципите и ценностите на международния Паневропейски съюз като насърчава мира, зачитането на човешките права и популяризира идеята за европейска интеграция.

Включи се като доброволец в проекта "Социално включване чрез нови дигитални умения", който цели да създаде условия за уязвимите групи (като ромите, например) да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване. Чрез придобиването на нови дигитални умения, те биха се включили по-успешно в социалния процес, би се повишило взаимодействието между уязвимите групи и маргинализираните общности с гражданските организации, които са активни в съответната област.

Проектът е разделен на две части. Първата част е през юни 2014 в София. Представлява обучение на доброволците за методите и технологията на преподаване, които те трябва да използват, за да предадат знанията си на 10 човека от уязвими социални групи.

Втората част е между юни и ноември 2014. Всеки от доброволците трябва да обучи по 10 човека (които може и сам да намери и избере, а ако не може, организаторите ще му помогнат). Времето за обучение изцяло зависи от доброволеца – кога, как, по колко.

Желателно е хората, които ще бъдат обучавани от доброволците, да живеят извън големите градове.

Защо?

България е една от държавите с най-добър интернет в света, а същевременно под половината от населението има нужните умения, за да бъде технологично активно. Това количество хора спада драстично сред представтелите на уязвимите социални групи. В ерата на интернет и моменталната информация, те са социално изключени поради зависимостта си от традиционните медии и технологии, които често вече не са достатъчни, за да може човек да е пълноценна част от обществото. Чрез това обучение, повече хора от уязвимите групи ще получат дигитални умения, които ще са им полезни за бъдещото развитие и участие в обществото.

Кога?

Обучение на доброволците: 2 дни (в уикенд) през месец юни 2014 Обучения на представители от уязвимите групи: юни - ноември 2014

Къде?

Обучението на доброволци ще е в София, а обучението от доброволците на хората от уязвимите социални групи може да е из цялата страна.

Нужна екипировка?

Собствен лаптоп.

Нужни умения?

Умения за работа с компютър и интернет.

Транспорт?

Осигурен е.

Осигурена храна?

Да.

Имаш въпроси?

Задай ги на Мария Сапунджиева на [email protected]

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и следвай инструкциите.

// снимката е на Enokson

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

  • Tsvetelina Ivanova

    Tsvetelina Ivanova

    Здравейте, обучението на групите юни-ноември има ли възможност да е в София или задължително е извън (нямам възможност да намеря лично група)

  • Pavel Kunchev

    Pavel Kunchev (timeheroes)

    Цветелина, не е нужно, просто е препоръчително, за да има по-голям обхват програмата.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .