Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Укрепи оградата на Центъра за костенурки в Драгоман

Укрепи оградата на Центъра за костенурки в Драгоман

Какво?

На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки – Шипобедрена (Testudo graeca) и Шипоопашата (Testudo hermanni). Двата вида са световно застрашени видове влечуги, включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002). В българското законодателство те попадат под протекцията на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.

Центърът за размножаване на сухоземни костенурки в Драгоман цели да спаси местната популация на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni) след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия. На 29 септември (понеделник) се сформира доброволческа бригада, която да укрепи оградата на Центъра. Работата ще е малко като за строителна бригада - включва забъркване на замазка (от цимент и пясък) и полагането й в улей в основата на телената ограда около Центъра, за да се захване в земята.

Кой?

Фондация "ЕкоОбщност", bwin.party services и сдружение "Зелени Балкани"

Защо?

За да спасим костенурките от изчезване.

Къде?

В Центъра за размножаване на сухоземни костенурки в гр. Драгоман.

Нужни умения?

Желание да се поизцапаш с цимент и пясък, да бъркаш замазка и "въртиш" мистрията, както и много добро настроение.

Нужна екипировка?

Организаторите осигуряват материали и ръкавици, а ти си вземи дрехи и обувки, които не се боят от цапане.

Транспорт?

Да, осигурен е транспорт от София до Центъра за костенурки в Драгоман и обратно.

Храна?

Организаторите ще раздадат вода и леки закуски (сандвичи), но по твоя преценка може да си вземеш още нещо за хапване и пийване за през деня.

Ако е лошо времето?

Въпреки слънчевата и ясна прогноза за времето, ако времето е лошо, акцията ще бъде отложена, за което организаторите ще сигнализират навреме.

Как да участвам?

Натисни бутона "Ще участвам" и следвай инструкциите.

// снимката е от Alexandre Roux

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .