Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Пролетно залесяване край София

Пролетно залесяване край София

Какво?

На 22 март с нашите приятели и партньори от ИГ Витоша, Изпълнителна агенция по горите, Горска семеконтролна станция София и приятелите ни от Пощенска банка, които финансират начинанието, ще съчетаем полезното с приятното недалеч от София - в защитена зона Плана и/или в района на Владая (в зависимост от това колко героя успеем да наберем).

Работата предвижда възстановяване на естествени крайречни местообитания от заливни гори с черна елша и планински ясен по горното поречие на р. Планщица в Плана.

Ще изкопаваме дупки (с кирки и лопати) и засаждаме фиданки от елша, които са сравнително големи и с широки коренови системи, т.е. приготви се за изкопаване на големи дупки.

А на Владая ще терасираме с кирки за засаждане на бял бор и малко брезички.

Кога?

22 март 2014 г. Тръгване от София - 9:00 ч. Връщане в София - около 16:00 ч.

Къде?

По горното поречие на р. Планщица в защитена зона "Плана" (на около 25 км от София) и/или до Владая, на 1,5 км от разклона с Марчаево.

Място/час на срещата:

Подробности за мястото на залесяване и сборния пункт за тръгване от София ще изпратим по имейл на записалите се участници.

План при лошо време?

Ако времето не позволява акцията да бъде проведена, ще изпратим своевременно писмо до всички заявили се, че залесяването се отлага.

Транспорт и екипировка?

Транспорт до/от мястото, инструктаж, инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

Храна?

Необходимо е да си носите храна и вода за през деня.

Имаш въпроси?

Задай ги на Дима Котева на [email protected]

Как да се включа?

Натисни бутона "Включи се" и виж.

// снимката е на Mark Philpott

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .