Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Пролетно залесяване в защитена зона „Плана“

Пролетно залесяване в защитена зона „Плана“

Какво?

Фондация "ЕкоОбщност" допринася за устойчиво развитие на жизнената среда, като вдъхновява и изгражда пълноценно, отговорно отношение и действия на човека към природата.

На 15 март с нашите приятели и партньори от ИГ Витоша, Изпълнителна агенция по горите, Горска семеконтролна станция София и приятелите ни от Пощенска банка, които финансират начинанието, ще съчетаем полезното с приятното недалеч от София, в защитена зона „Плана“. Работата предвижда възстановяване на естествени крайречни местообитания от заливни гори с черна елша и планински ясен по горното поречие на р. Планщица.

Ще изкопаваме дупки (с кирки и лопати) и засаждаме фиданки от елша, които са сравнително големи и с широки коренови системи, т.е. приготви се за изкопаване на големи дупки.

Кога?

15 март 2014 г.

Тръгване от София: 9:00 ч.

Връщане в София: около 16:00 ч.

Къде?

По горното поречие на р. Планщица в защитена зона "Плана" от мрежата Натура 2000 (на около 25 км от София)

Място/час на срещата:

Подробности за мястото и часа на тръгване от София ще изпратим по ел. поща на записалите се участници.

Нужна екипировка?

Подходящо за работа на открито облекло.

При лошо време?

Ако времето не позволява акцията да бъде проведена, ще изпратим своевременно писмо до всички заявили се, че залесяването се отлага.

Транспорт?

Транспорт до/от мястото, инструктаж, инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

Храна?

Необходимо е да си носите храна и вода за през деня.

Имаш въпроси?

Задай ги на Дима Котева на [email protected] или 087 867 42 98.

// снимката е от Tobias Toft

Кандидатствай до 13 March 2014

The mission will take place on 15 March 2014

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

 • Yavor Stefanov

  Yavor Stefanov

  Как съобщаваме ако се случи нещо и не можем да дойдем?

 • Bistra Ivanova

  Bistra Ivanova

  Например използвате дадените в мисията телефон и мейл - Дима Котева, [email protected] или 0878674298.
  Бистра, ТаймХироус

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .