Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Участвай в залесяване край София

Участвай в залесяване край София

Какво?

Фондация "ЕкоОбщност" с партньорството на ИГ Витоша, Изпълнителна агенция по горите, Горска семеконтролна станция София и Пощенска банка организира пролетно залесяване край с. Понор. На 8 март ще залесяват космат дъб и цер, като първо подготвят дупки на място (теренът е смесен с преобладаващо скалист характер), след което засадят младите фиданки.

Кой?

Фондация "ЕкоОбщност"

Защо?

Пролетта идва и е време да поизлезем сред природата и да свършим нещо добро, като залесим с дръвчета.

Къде?

Село Понор край София

Нужни умения?

Ще преминеш кратък инструктаж. Опитът в боравеното с кирки и лопати е плюс.

Нужна екипировка?

Носи си подходящо за работа облекло за престой на открито. Инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

Транспорт?

Осигурен е транспорт до/от мястото - тръгване от София в 9:00 ч. и прибиране около 16:00 ч.

Храна?

Носи си храна и вода за през деня.

// снимката е от tom heyes

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .