Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "Ела и Ти"

5.0

Information:

Ела и Ти, и стани причината за усмивката на лицето на другия!

Създадохме фондация "Ела и Ти" в подкрепа на хората в неравностойно положение. Част от инициативите ни са:

  • посещения на труднодостъпни места за хора със затруднена или невъзможна подвижност с помощта на специализиран екип;
  • подпомагане на хора с увреждания, техните придружители, родители, близки;
  • изграждане на съзнание за опазване на околната среда и оползотвотряване на отпадъците;
  • увеличаване броя на ангажираните с отговорно отношение към природата;
  • привличане на хора без увреждания към гореизброените цели;
  • стимулиране на доброволчеството.

Missions:

Фондация "Ела и Ти"

Facebook page

Website