Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Помогни с администрацията на Хранителната банка

Помогни с администрацията на Хранителната банка

Какво?

В Хранителната банка има четири отворени позиции:

Aсистент/ Сътрудник на Изпълнителния директор

Срок: Позицията е открита за срок от минимум два месеца, с възможност за удължаване.

Заетост: Работа на пълнен или половин работен ден, минимум 20 часа седмично в рамките на 8 последователни седмици.

Задължения: Асистентът работи в тясно сътрудничество с Изпълнителния директор като предоставя административна подкрепа под формата на:

Разпределяне на входяща комуникация (ел. поща, телефон) и изпращане на предварително определена изходяща информация (партньори, клиенти, др.) - Подготовка на планове, доклади и презентации - Водене на записки от срещи - Класифициране и архивиране на документи и кореспонденция - Организиране на служебни пътувания - Проучване с цел идентифициране на нови потенциални клиенти, партньори, кампании - Организира доставките за офиса (вкл. комуникация с доставчици) и закупува нужните консумативи - Организиране на административна и счетоводна информация

Сътрудник за създаване и поддържане на база данни

Срок: Позицията е открита за срок от минимум два месеца, с възможност за удължаване

Заетост: Работа на пълнен или половин работен ден, минимум 10 часа седмично в рамките на 8 последователни седмици, предимно дистанционна работа, необходимост от участие в екипни срещи

Задължения: - Анализ на информация - Анализ и класификация на данни - Разработване на инструменти за планиране - Обобщаване на информация и съставяне на отчети

Сътрудник за устен и писмен превод от и на английски език

Срок: Позицията е открита за срок от минимум два месеца, с възможност за удължаване

Заетост: Работа между 8 и 10 часа седмично в рамките на 8 последователни седмици, предимно дистанционна работа

Задължения: За тази позиция се изисква много добро владеене на писмен и устен английски език.

Основаните задължения на сътрудника включват: - Превод на документи от и на английски език - Симултанен превод от и на английски език по време на срещи - Готовност, при необходимост, да пътува в района на София и да присъства на срещи на БХБ

Сътрудник „Kомуникации и публични кампании”

Срок: Позицията е открита за срок от минимум два месеца, с възможност за удължаване

Заетост: Работа на пълнен или половин работен ден, в рамките на поне 8 последователни седмици

Задължения: Сътрудникът помага за изпълнението на комуникационна стратегия на БХБ и е отговорен за укрепване на медийно присъствие на фондацията чрез извършване на проучвания и създаване на съдържание за различни медийни канали.

  • Проследяване и отразяване на медийни изяви на организацията или на служители на БХБ
  • Oбновяване на секцията новини в сайт
  • Разработване на информационни материали

За да кандидатствате, моле изпратете CV и кратко мотивационно писмо на [email protected], като отбележете за коя позиция кандидатствате.

Кой?

Българска Хранителна Банка (БХБ) е организация с нестопанска цел в обществена полза, работеща за осигуряване на дългосрочно и ефективно хранително подпомагане за хората, които гладуват. Основна цел на организацията е развитие на политики и програми за ограничаване на броя на хората, които гладуват и развитие на устойчив модел за хранително подпомагане с дарени храни.

Защо?

Всяка година стотици тонове храна, напълно годна за консумация, се изхвърля от производителите, дистрибуторите и магазините в България. По закон тя се изхвърля на бунището или се изгаря в екарисаж. Мисията на Хранителната банка е да преразпредели тази храна към социално слабите в България и значително да намали броя на гладуващите.

Къде?

В офиса на Хранителна банка в София, но част от работата може да се върши дистанционно.

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .