Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Sorry, this mission is not available in English.

Click here to browse all available missions in English.

Петиция за промяна на националната политика по отношение на наркотиците

Петиция за промяна на националната политика по отношение на наркотиците

Какво?

Акцентът в българската политика по наркотиците продължава да бъде репресията, законовото преследване и наказанието. В същото време в страната няма държавна заместителна програма, която да не е с дълъг списък на чакащи, много от които умират, преди да дойде редът им. Няма нито една терапевтична общност, която да работи с държавно финансиране. Можеш да промениш това - като подпишеш онлайн петицията тук.

Кой?

Фондация "Инициатива за здраве"

Защо?

"Огромните разходи за криминализация и репресивни мерки, насочени към производителите, трафикантите и потребителите на нелегални наркотици, не успяха да намалят ефективно снабдяването и консумацията. (...) Репресивните мерки, насочени към потребителите, затрудняват усилията за опазване на общественото здраве, за намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, фаталните свръхдози и другите вредни последици от употребата на наркотици. Правителствените средства, влагани в безполезни стратегии за намаляване на предлагането и лишаване от свобода, изместват по-ефикасните и основани на доказателства инвестиции за намаляване на търсенето и на вредите." (Из доклада на Глобалната комисия за политика по наркотиците, юни 2011)

Къде?

Онлайн

Registration closed

Stories

No stories published.

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .