Regular Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "Инициатива за здраве"

Information:

Фондация "Инициатива за здраве" е неправителствена организация, която работи в областта на наркоманиите.

От 1999 г. организацията реализира първата в България програма за обмен на игли и спринцовки сред инжекционно употребяващи наркотици, която има за цел превенция на ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа директно в общността. Днес програмата работи всекидневно на повече от 10 места в София, дейностите й включват разпространение на стерилни комплекти за инжектиране, дезинфекционни материали, тестуване и консултиране за ХИВ, хепатит В и хепатит С и сифилис, скрининг и изследване за туберкулоза, социално и психологическо подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, здравно обучение и насочване към служби за лечение. Дейностите се предлагат целодневно и в дроп-ин център. Всички услуги са безплатни и анонимни.

Можете да подкрепите организацията в работата й за промяна на наркополитиките в България. Фондацията регулярно организира и почиствания на публични площи от игли и спринцовки.

Missions:

Фондация "Инициатива за здраве"

Facebook page

Website