Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Сдружение "Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма"

5.0

Information:

Сдружение в обществена полза, което популяризира метода на лечение на на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма.

Казуата на гражданската инициатива е намаляване на смъртността от КОВИД-19, а мисията - това да стане чрез лечение с реконвалесцентна плазма.

Missions:

Сдружение "Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма"

Facebook page

Website