Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Пловдив чете

Information:

Литературен фестивал ПЛОВДИВ ЧЕТЕ се организира ежегодно в Пловдив и региона. По същността си провежда различни инициативи насочени към деца, младежи и възрастни, повече или по-малко изкушени от литературата и книгите, изкуствата. Насърчаваме и популяризираме добри практики , свързани с насърчаване на четенето, повишаване на грамотността сред деца и младежи, развиване на интереси към четенето, и любознателност към хората, които създават книгите.

Основни организатори на ПЛОВДИВ ЧЕТЕ са Фондация "Изкуство без граница" с подкрепата на Издателство Жанет 45. Партньори са Община Пловдив, Народна библиотека "Иван Вазов" и Асоциация "Българска книга".

Missions:

Пловдив чете

Facebook page

Website