Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Сдружение “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

5.0

Information:

Ние сме родители на деца с вродени аномалии на отделителната система. Познаваме добре проблемите и трудностите, пред които се изправят родителите на деца с тежки здравословни проблеми - престои в медицинските заведения, специални грижи за отглеждане на децата, формално работеща система за социално подпомагане, липса на реално интегрирано образование за децата с тежки заболявания, недоверие в хората с хронични заболявания.

Наш приоритет е да осигурим подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Решени сме активно да участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни заболявания.

Missions:

Сдружение “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

Facebook page

Website