Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Ride4Vitosha

Information:

Ride4Vitosha е неформална гражданска група на любители на зимните спортове и планината. Желанието ни е съоръженията на Витоша да работят, да се подменят с по-нови, но да не се променя Законът за горите, което би ощетило не само Витоша но и други местности в България. Да не се позволява държавата да обслужва интереси на отделни фирми, а да се работи в посока развитие на устойчиви и успешни курорти, които балансират между използване на природните дадености и подобрение на условията за спорт и туризъм.

Missions:

Ride4Vitosha

Website