Regular Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Младежка организация "Рома Ямбол"

5.0

Information:

Младежка организация "Рома Ямбол" е създадена през 2004 г. като сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност.

Основен фокус на работата ни е образователна, здравна и социална подкрепа за младежи и млади семейства, както и материално подпомагане на крайно нуждаещи се хора от общността.

Missions: