Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Съюз на българските спасители

Information:

Организацията "Съюз на българските спасители" е създадена да набира доброволци и спасители, да създаде доброволческа мрежа в цяла България, да защитава правата на спасителите и да помага на хората изпаднали в беда, при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации, да опазва обществения ред и околната среда.

Missions:

Съюз на българските спасители

Twitter: @spasitelbg

Facebook page

Website