Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Център за съдействие на бежанци - Варна

Information:

Центърът за съдействие на бежанци има за основна цел да подпомогне с координация и настаняване хората, евакуиращи се от войната в Украйна.

Missions:

Център за съдействие на бежанци - Варна

Facebook page