Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Частна езикова гимназия Увекинд

Information:

Частна езикова гимназия Uwekind е лицензирана от МОНМ и обхваща всички образователни степени, а от 2011 година е оторизирано IB училище за програмата MYP.

Missions:

Частна езикова гимназия Увекинд

Twitter: @Uwekind

Facebook page

Website